How Technology influences Art - a Professorship at the Faculty of Arts Zuyd Univeristy
De invloed van nieuwe technologie op de conceptuele en/of inhoudelijke fase: (en het belang van een kritische houding gebaseerd op filosofisch inzicht) Bij het bedenken van het werk worden zeer diverse (digitale en andere) bronnen aangeboord en gekoppeld aan persoonlijke ervaringen. Er wordt in de regel gerefereerd aan voorbeelden en concepten uit totaal andere media dan de eigen kunstdiscipline. Een theaterregisseur vindt zijn inspiratie uit een persoonlijke ervaring, aangevuld met divers bronnenmateriaal van het internet geplukt, raakt gefascineerd door vormelijke concepten van een beeldhouwer en een fotograaf, en besluit van daaruit om te werken met een videoprojecties binnen zijn voorstelling. Nog los van de uiteindelijke - al dan niet ‘klassieke’ - verschijningsvorm van het kunstwerk, wordt het artistieke proces al bij de conceptvorming besmet door andere media. Daarbij groeit het belang aan een kritische blik op de diversiteit van dat bronnenmateriaal. Hoe authentiek is de persoonlijke beleving ten opzichte van een gemediatiseerde beleving? Hoe gaat de jonge kunstenaar om met het explosief groeiende canon van al die andere kunsten en media?
Het lectoraat Technology Driven Art kan een kritisch filosofisch kader ontwikkelen, stimuleren en aanreiken voor de ontwikkeling van kritische strategieën ten opzichte van dat zeer diverse bronnenmateriaal. Het onderzoekt en expliciteert de invloed van technologische ontwikkelingen op het artistieke concept.