How Technology influences Art - a Professorship at the Faculty of Arts Zuyd Univeristy
Nieuwe ambachtelijkheid: de invloed van technologie op de fase van de ambachtelijke creatie: (en het streven naar een nieuwe intermediale ambachtelijkheid of virtuositeit) Tijdens het fysieke creatie proces bedient de kunstenaar zich van de meeste uiteenlopende technieken en technologieën, die elk hun eigen wetmatigheden in zich dragen. Door een gedegen kennis van en vaardigheid in de verschillende ambachtelijkheden, komt zij/hij tot een virtuoos resultaat. Die vaardigheden kunnen aangeleerd, maar ook ingehuurd worden: daarbij komt de nadruk op nieuwe samenwerkingsstrategieën te liggen. Wordt het een collectief kunstwerk of is er één kunstenaar die het voortouw neemt en louter ambachtelijkheid inhuurt? Daarbij verschuift de aandacht van één centrale ambachtelijkheid per kunstdiscipline, naar meer gespecialiseerde ambachtelijkheden gekoppeld aan de gebruikte technologie. Het lectoraat bevraagt hoe kunstopleidingen hierop kunnen inspelen. Wat wordt als ambachtelijkheid centraal geborgd aan de eigen opleiding, en hoe wordt ruimte gemaakt voor zeer diverse, gespecialiseerde ‘deel-ambachtelijkheden’? Hoe zetten we de student aan het stuur van zijn/haar unieke virtuositeit, die dan bestaat uit een individuele set aan skills - deels opleidingsgebonden, en deels gebonden aan een technologie die uit andere media geplukt werd?
Het lectoraat Technology Driven Art onderzoekt de invloed van de exploderende diversiteit aan artistieke technieken op het artistieke creatieproces. Hoe kan een kunstopleiding tegelijk universeel zijn en de noodzaak aan hyper-specialisatie omarmen? Hoe stimuleren we een nieuwe ambachtelijkheid?