How Technology influences Art - a Professorship at the Faculty of Arts Zuyd Univeristy
Nieuwe publieken: de invloed van technologiën op de fase van de verspreiding, reproductie en perceptie: (en het belang van nieuwe promotionele en commerciële strategieën) Diverse media (elk met eigen wetmatigheden, mogelijkheden en beperkingen) kunnen aangewend worden het kunstwerk onder de aandacht te brengen. Hoe creëer je een ‘buzz’ in de media? Wat zijn de praktische, ethische en auteursrechterlijke overwegingen en consequenties? Maar ook het kunstwerk zelf kan zich laten transformeren naar andere media om een maximale verspreiding te kennen. Het architecturale onderzoek resulteert ook in een boek, de compositie si verkrijgbaar als ringtone en van de performance is er ook een game verkrijgbaar, bijvoorbeeld. Het lectoraat Technology Driven Art promoot actief het gebruik van mediatechnologie bij de verspreiding van het werk van de jonge kunstenaar. Welke marketingstrategieën kunnen behulpzaam zijn voor de startende kunstenaar? Kunnen daartoe compacte workshops aangeboden worden over alle kunstopleidingen heen? Hoe stimuleren we internationale distributie netwerken die de actieradius van het kunstwerk (en de overlevingskansen ervan) aanzienlijk uitbreiden?