How Technology influences Art - a Professorship at the Faculty of Arts Zuyd Univeristy
Collective content
Internet maakt samenwerkingen over de grenzen heen makkelijker. Het collectief gemaakte kunstwerk wint hierdoor opnieuw aan belang. Muzikanten gaan muziekwerken samplen en herwerken in een nieuwe compositie. Beeldende kunstenaars vertrekken van hoge resolutie beelden van bestaande kunstwerken. Architecten kunnen ver over de landsgrenzen heen samenwerken aan het ontwerp van één gebouw zonder mekaar fysiek te ontmoeten. In een hyper individueel ingestelde samenleving (wellicht het gevolg van de doorgedreven mediatisering) groeit de behoefte aan het werken in communities. Collectief gemaakte kunst groeit aan belang. Daarbij spelen afstanden nog nauwelijks een rol. Merkwaardig genoeg wordt dezelfde technologie (met name internet) die mensen tot individu vereenzaamde ingezet in de collectieve projecten.
Deze programmalijn houdt die long distance (of virtuele) samenwerkingen kritisch tegen het licht. Ze kadert ze in de geschiedenis van het collectieve kunstwerk. Ze haakt aan bij de thematiek van het lectoraat Autonomie en Openbaarheid.