How Technology influences Art - a research group at the Maastricht Institute of Performative Arts - Zuyd
Technology Driven Art
ZUYD Hogeschool
  • © 2023 Peter Missotten Contact Me 0

Technology Driven Art

Technology Driven Art is an artistic research group at the Faculty of Arts (Zuyd University),
dealing with the influence of technology on the evolution of the Arts.
Technology Driven Art organises practice based, artistic research projects across all the Art departments,
involving the Arts students of Zuyd University.
In these , we stimulate an intuitive, critical or subversive use of new technologies in art creation by students.
The slogan could be:
Thinking with your Hands.
Technology Driven Art works in close collaboration with the artistic research centre
What Art Knows at the Faculty of Arts (Zuyd University).


Minor techNOart

Een hands-on minor georganiseerd door de docent-onderzoekers van het lectoraat Technology Driven Art De minor kreeg in 2024 van de deelnemers in een anonieme bevraging, een gemiddelde score van 8,67/10.
De volgende minor start februari 2025

In de minor techNOart ga je hands-on aan de slag met de (on)mogelijkheden van relatief nieuwe materialen en digitale technologie. Het is een actieve minor gericht op creatie: hij vertrekt vanuit het adagio ‘Thinking with your hands’.

Hoe ga je als kunstenaar of designer om met de onvermijdelijk exponentieel toenemende impact van technologie op ons bestaan? In zijn boek ‘Technopoly: the Surrender of Culture to Technology’ (1992) reikt Neil Postman een strategie aan tegenover de onvermijdelijke vloedgolf aan nieuwe technologieën (met een nuttigheidsdenken in de slipstream): de strategie van de ‘loving resistance fighter’. De ontwerper/kunstenaar omarmt het vakmanschap achter de nieuwe technologie om die in te zetten in een kritisch werk waarin de rol van die technologie onthult wordt.

In de minor ga je meteen aan de slag: je ontwerpt en bouwt interactieve (kunst)objecten, aangestuurd met microprocessors (Arduino’s en dergelijke) die je zelf leert programmeren. Je leert metalen sculpturen bouwen en eenvoudige elektronische circuits solderen. Je leert 3D stoffen printen. Daarbij vertrekt de minor vanuit de minimale voorkennis van de beginnende huis, tuin en keuken knutselaar.

Deze minor wil de sturende en stuwende rol van technologie bij de creatie van kunst en design in de praktijk onderzoeken en kritisch bevragen. Dat gebeurt door het gebruik van technologie te stimuleren en zo de randvoorwaarden voor het exploratieve onderzoek te scheppen. Gelijktijdig - soms impliciet, soms expliciet - wordt de invloed van die technologie en het verworven vakmanschap op de kunst- en designcreatie, kritisch tegen het licht gehouden.

Je kan je aanmelden in Osiris cursuscode M-VORM-ZM004-23 of via https://www.kiesopmaat.nl/modules/zuyd/VORM/143374/


Pasted Graphic

Minor [Art]ificial Intelligence - The Artistic Taste of Artificial Intelligence

A hands on workshop/minor on the artistic use and implications of Artificial Intelligence
by Casper Wortmann and Peter Missotten in collaboration with iArts and whatartknows.nl
This workshop achieved an average 9/10 score from participants in 2024.
The next minor/workshop starts February 2025


Do you wonder how to link your practice as an artist to AI?
And do you have the guts to engage in artistic research on unfamiliar - and frankly quite agonising - terrain?
Then join this exciting course!

Using methods of artistic research, artistic engagement and just getting your hands dirty while creating new stuff, you explore (together with colleagues) in this elective minor how you can engage with algorithms from an artistic perspective. The course includes workshops, guest lecturers, artist talks and a lot of digital experiments. It provides you with an inspiring interdisciplinary environment with students and teachers from different artistic and scientific disciplines. You will practice artistic research: thinking with your hands, or thinking-through-making.

This course is guided by Casper Wortmann, who has the rather unique quality of combining a background as a performance artist with a master in Artificial Intelligence at the University of Amsterdam. He works with clients as diverse as Dries Verhoeven and Nike. His side kick is Peter Missotten, an Intermedial artist and head of the research group technologydrivenart.com.

Feel free to apply Osiris M-IARTS-ZM001-24 or through https://www.kiesopmaat.nl/modules/zuyd/IARTS/143946/

ScriptiekunstIcon2024small

Stuur je scriptie in voor Scriptiekunst 2024 / Send in your thesis for the Thesis Prize 2024


De lectoraten van de kunstopleidingen ZUYD nodigen alle studenten uit mee te doen aan de 8e wedstrijd voor de beste scripties. Scripties geschreven in het schooljaar 2021/2022 komen in aanmerking voor deelname. De deadline voor indiening is 31 juli 2024. De winnende inzendingen worden op de website gepresenteerd maar ook in boekvorm uitgegeven. Tevens ontvangen de winnaars een iPad ter waarde van €500.

Ben je nog op zoek naar inspirerende voorbeelden voor je scriptie? Kijk dan even op scriptiekunst.org, waar alle winnende scripties binnen de kunsten ZUYD van de afgelopen 7 jaren staan. Daar kan je ook jouw scriptie insturen: wie weet wordt die dan gepubliceerd in boekvorm en win je één van de iPads ter waarde van €500.

Met de wedstrijd SCRIPTIEKUNST willen de lectoraten een grote diversiteit aan onderzoek en de documentatie ervan binnen de kunstopleidingen ZUYD stimuleren. Ook (geschreven) reflectie op je eigen artistieke praktijk komt in aanmerking. Alle inzendingen worden getoetst op gedegenheid, originaliteit en diversiteit van aanpak. De jury bestaat uit professionals en kunstenaars van binnen en buiten de kunstopleidingen ZUYD.

Indienen uiterlijk 31 juli via www.scriptiekunst.org.

The lectorates of the Art Academies ZUYD invite you to participate in the 8th competition to name the best theses. Theses written in the school year 2020/2021 are eligible for participation. The deadline to submit is 31 July 2024. The winning entries will be published in book form and on our website. The winners will also receive an iPad.

About to finish your thesis but still in need of some inspiration? Visit scriptiekunst.org. There you’ll discover the wild diversity of the winning Arts ZUYD theses from the last seven years. While you’re at it: submit your own thesis! Maybe it will get published as a real book and you win an iPad worth €500.

With the thesis prize competition, the lectorates hope to stimulate a great diversity of research and documentation of research within the art academies ZUYD. Documentation of your own artistic practice is also eligible for submission. All entries will be assessed for thoroughness, originality and diversity of approach. The jury consists of professionals and artists from inside and outside the art academies ZUYD.

Submit before July 15 via www.scriptiekunst.org.lolliPerf1

Dear Lollipop

went into premiere at cc Hasselt, on Tuesday nov 12, 2019.
The first Live Performance exclusively for Smartphones.
After downloading the 'Dear lollipop' app, visitors bring there phones to the theatre, place them in a comfy seat (with a supplied adapter), and then go to a waiting room where they can read the accompanying book, while watching there phones enjoying the live performance, on some security camera's.
After the show, the phones will comment on the performance for about a week.


Review in 'de Standaard' nov. 14, 2019


Houdt een iPhone van andere kunst dan een Samsung Galaxy? Het kunstenfestival Impact zoekt het antwoord in ‘Dear Lollipop’, een hilarische voorstelling waarbij alleen je smartphone in de theaterzaal welkom is….
Wellicht zullen we nooit helemaal weten hoe Dear Lollipop … eruitzag. Maar naast veel absurde humor roepen de performance en een bijbehorend boek wel prangende vragen op over onze verhouding met die onafscheidelijke telefoons. Is kunst het laatste wat ons zal onderscheiden van artificiële intelligentie? Of is onze creativiteit evengoed voorge­programmeerd?
GILLES MICHIELS - de Standaard


LolliPerf4 LolliPerf2 LolliPerf5


In Print

* As part of the artistic research for Dear Lollipop, Max Wind wrote a book 'On the Artistic Taste of Artificial Intelligence'.
Visitors to the live performance got a copy for free. You can request yours here.
* Due to high demand, we're having a reprint of the inaugural speeches
* At last, we're editing three publications with (excerpts from) the winning thesis from our scriptiekunst.org prize 2018 and 2019
They will be available very soon indeed…


ArtisticTastefront

Current Projects:Implementation of 3D printing in 3D Design
a research project by Eric Steenman (Fine Arts Academy, Design)
stimulating the active use of 3D printing techniques in art creation

Recycled Materials Design
The research group introduced small scale technologies to recycle both soft and hard materials into new design or art pieces.
Everything is immediately made available to students within the workshop. This generates a low key, accessible knowledge within the community of young artists and designers.
a collaboration between Design/Fine Arts and Media Academie with Anke Bos, Eric Steenman, Vincent Sijben and Hans Lasschuit

The artistic taste of [Art]ificial Intelligence
A collaboration with iArts, What Art Knows and th expert Casper Wortmann

Generative Art
a research project within the Media Academy by Tom Luyten

Scriptiekunst.org
a contest for the best art thesisProgrammamanager Onderzoek: Ghislaine Boere
Telefoon: 0433466414
Email: ghislaine.boere@zuyd.nl

Last Update JUNE 25, 2024