How Technology influences Art - a research group at the Maastricht Institute of Performative Arts - Zuyd
Technology Driven Art
ZUYD Hogeschool
  • © 2023 Peter Missotten Contact Me 0

Technology Driven Art

Technology Driven Art is an artistic research group at the Faculty of Arts (Zuyd University),
dealing with the influence of technology on the evolution of the Arts.
Technology Driven Art organises practice based, artistic research projects across all the Art departments,
involving the Arts students of Zuyd University.
In these , we stimulate an intuitive, critical or subversive use of new technologies in art creation by students.
The slogan could be:
Thinking with your Hands.
Technology Driven Art works in close collaboration with the artistic research centre
What Art Knows at the Faculty of Arts (Zuyd University).


unknown

We organise Artist Talks of Intermediate Artists on a regular basis.
The curator for these talks is
Wim Janssen

NEW ARTIST TALKS JAN/FEB 2024 CLICK HERE OP WOENSDAGEN OM 18H30 IN AUDITORIUM HERDENKINGSPLEIN KUNSTACADEMIE MAASTRICHTMinor techNOart

Apply for this exciting Minor by contacting us!

In de minor techNOart zoeken we naar nieuwe creatie strategieën die vertrekken vanuit de (on)mogelijkheden van relatief nieuwe materialen en digitale technologie. Het is een actieve minor gericht op creatie: hij vertrekt vanuit het adagio ‘Thinking with your hands’.

Hoe ga je als kunstenaar of designer om met de onvermijdelijk exponentieel toenemende impact van technologie op ons bestaan? In zijn boek ‘Technopoly: the Surrender of Culture to Technology’ (1992) reikt Neil Postman een strategie aan tegenover de onvermijdelijke vloedgolf aan nieuwe technologieën (met een nuttigheidsdenken in de slipstream): de strategie van de ‘loving resistance fighter’. De ontwerper/kunstenaar omarmt het vakmanschap achter de nieuwe technologie om die in te zetten in een kritisch werk waarin de rol van die technologie onthult wordt.

In de minor ga je meteen aan de slag: je ontwerpt en bouwt interactieve (kunst)objecten, aangestuurd met microprocessors (Arduino’s en dergelijke) die je zelf leert programmeren. Je leert metalen sculpturen bouwen en eenvoudige elektronische circuits solderen. Je leert 3D stoffen printen. Daarbij vertrekt de minor vanuit de minimale voorkennis van de beginnende huis, tuin en keuken knutselaar.

Deze minor wil de sturende en stuwende rol van technologie bij de creatie van kunst en design in de praktijk onderzoeken en kritisch bevragen. Dat gebeurt door het gebruik van technologie te stimuleren en zo de randvoorwaarden voor het exploratieve onderzoek te scheppen. Gelijktijdig - soms impliciet, soms expliciet - wordt de invloed van die technologie en het verworven vakmanschap op de kunst- en designcreatie, kritisch tegen het licht gehouden.
Workshop on Artificial Intelligence

A hands on workshop/minor on the artistic use and implications of Artificial Intelligence
by Casper Wortmann, Ties van de Werff and Peter Missotten
in collaboration with iArts and whatartknows.nl

The next workshop starts Feb, 2024!
Apply for this workshop by contacting ties.vandewerff@zuyd.nl

Starting in 2020-21, iArts and both research groups within the Arts Zuyd started a two months, hands-on workshop on the use and the implications of Artificial Intelligence within the creation of Art.


Submitting a proposal for the ELIA Biennial Conference 2024 to be held in Milan


To be or not…

Researching the live presence in a virtual world.
Research by Woody Richardson Laurens and Peter Missotten.
A collaboration with 8 European PLETA.eu Theatre schools another international partners
Postponed to Nov-Dec 2021, due to Covid19

tobeTitle
TO BE OR NOT…
Using virtualisation tools in live performance art
Recording of the Live stream of Dec. 16, 2021 can be found here!

In this rapidly evolving technological society, ‘being live’ is slowly replaced by ‘being online’. Nowadays, it’s fair to say that most of our human contacts are mediated through some kind of virtualizing technology. We almost phone/email/chat/facebook more than we talk person to person.

In his theory about the speed of technology (dromology, as he calls it) the French philosopher Paul Virillio warned us decades ago: the fastest technology always prevails, and at the same time it organises it’s catastrophe. Just unplug the wifi router at your school and you will get a pretty good idea of what this catastrophe could feel like.

A live performance is by definition the slowest art medium we know: it’s in essence un-mediated. As such, it’s under threat of the ever speedier, virtualising media (cinema, television, gaming, internet). At the same time, it’s unique qualities become more tangible: the dirty slowness of being (a)live.

What if we infect our live performances with virtualising technologies? What if we replace some of the actors with animated 3D scans? What if we organise a live battle between the flesh and the virtual? What if we organise a virtuoso dance with the virtualising devil? Will some kind of inter-medial art form emerge, or will we just loose the battle? Will it show us something about our human condition in this age of technology?

Although this project was conceived quite some time before the Covid19 pandemic (and postponed due to the travel restrictions),questioning the live presence of the actor/performer,became weirdly acute during this pandemic. What is the essence of theatre?What's the essence of performing live?

These questions are pretty close to the best-known quote from theatre history:
to be or not…

scriptiekunst2021

Stuur je scriptie in voor Scriptiekunst 2022 / Send in your thesis for the Thesis Prize 20221

De lectoraten van de kunstopleidingen ZUYD nodigen alle studenten uit mee te doen aan de 8e wedstrijd voor de beste scripties. Scripties geschreven in het schooljaar 2021/2022 komen in aanmerking voor deelname. De deadline voor indiening is 31 juli 2022. De winnende inzendingen worden op de website gepresenteerd maar ook in boekvorm uitgegeven. Tevens ontvangen de winnaars een iPad ter waarde van €500.

Ben je nog op zoek naar inspirerende voorbeelden voor je scriptie? Kijk dan even op scriptiekunst.org, waar alle winnende scripties binnen de kunsten ZUYD van de afgelopen 7 jaren staan. Daar kan je ook jouw scriptie insturen: wie weet wordt die dan gepubliceerd in boekvorm en win je één van de iPads ter waarde van €500.

Met de wedstrijd SCRIPTIEKUNST willen de lectoraten een grote diversiteit aan onderzoek en de documentatie ervan binnen de kunstopleidingen ZUYD stimuleren. Ook (geschreven) reflectie op je eigen artistieke praktijk komt in aanmerking. Alle inzendingen worden getoetst op gedegenheid, originaliteit en diversiteit van aanpak. De jury bestaat uit professionals en kunstenaars van binnen en buiten de kunstopleidingen ZUYD.

Indienen uiterlijk 15 juli via www.scriptiekunst.org.


The lectorates of the Art Academies ZUYD invite you to participate in the 8th competition to name the best theses. Theses written in the school year 2020/2021 are eligible for participation. The deadline to submit is 31 July 2022. The winning entries will be published in book form and on our website. The winners will also receive an iPad.

About to finish your thesis but still in need of some inspiration? Visit scriptiekunst.org. There you’ll discover the wild diversity of the winning Arts ZUYD theses from the last seven years. While you’re at it: submit your own thesis! Maybe it will get published as a real book and you win an iPad worth €500.

With the thesis prize competition, the lectorates hope to stimulate a great diversity of research and documentation of research within the art academies ZUYD. Documentation of your own artistic practice is also eligible for submission. All entries will be assessed for thoroughness, originality and diversity of approach. The jury consists of professionals and artists from inside and outside the art academies ZUYD.

Submit before July 15 via www.scriptiekunst.org.lolliPerf1

Dear Lollipop

went into premiere at cc Hasselt, on Tuesday nov 12, 2019.
The first Live Performance exclusively for Smartphones.
After downloading the 'Dear lollipop' app, visitors bring there phones to the theatre, place them in a comfy seat (with a supplied adapter), and then go to a waiting room where they can read the accompanying book, while watching there phones enjoying the live performance, on some security camera's.
After the show, the phones will comment on the performance for about a week.


Review in 'de Standaard' nov. 14, 2019


Houdt een iPhone van andere kunst dan een Samsung Galaxy? Het kunstenfestival Impact zoekt het antwoord in ‘Dear Lollipop’, een hilarische voorstelling waarbij alleen je smartphone in de theaterzaal welkom is….
Wellicht zullen we nooit helemaal weten hoe Dear Lollipop … eruitzag. Maar naast veel absurde humor roepen de performance en een bijbehorend boek wel prangende vragen op over onze verhouding met die onafscheidelijke telefoons. Is kunst het laatste wat ons zal onderscheiden van artificiële intelligentie? Of is onze creativiteit evengoed voorge­programmeerd?
GILLES MICHIELS - de Standaard


LolliPerf4 LolliPerf2 LolliPerf5


In Print

* As part of the artistic research for Dear Lollipop, Max Wind wrote a book 'On the Artistic Taste of Artificial Intelligence'.
Visitors to the live performance got a copy for free. You can request yours here.
* Due to high demand, we're having a reprint of the inaugural speeches
* At last, we're editing three publications with (excerpts from) the winning thesis from our scriptiekunst.org prize 2018 and 2019
They will be available very soon indeed…


ArtisticTastefront

Current Projects:Implementation of 3D printing in 3D Design
a research project by Eric Steenman (Fine Arts Academy, Design)
stimulating the active use of 3D printing techniques in art creation

Smart Design/techNOart
a collaboration between Design/Fine Arts and Media Academie with Anke Bos, Eric Steenman, Vincent Sijben and Hans Lasschuit

Opera as an intermedium
a research project in collaboration with the European Opera Academy

Generative Art
A research project within the Media Academy by Tom Luyten

Scriptiekunst.org
a contest for the best art thesis


ResearchCourse

Programmamanager Onderzoek: Ghislaine Boere
Telefoon: 0433466414
Email: ghislaine.boere@zuyd.nl

Last Update Sep 12, 2023