How Technology influences Art - a research group at the Maastricht Institute of Performative Arts - Zuyd
Technology Driven Art
ZUYD Hogeschool
  • © 2023 Peter Missotten Contact Me 0

Technology Driven Art

AU COMMENCEMENT, DIEU CREA LES CIEUX ET LA TERRE…
a publication in 'Annuaire Théâtral', de la revue Québécoise d'études théâtrales nr. 63-64, 2018.
As a result of his participation in the discussion on 'Lorsque l'space est premier', initiated by Véronique Lemaire (UCL) during the conference on scenography in Paris 2018,
Peter Missotten argued that we should reverse the order in which theatre is made, by starting with the lighting, then the set design and writing the text at the end of the production.
At least, that's how God staged the world…

EtudesTheatreQuebecq

ART FOR KURZWEIL 2.0 / The Artistic Taste of Artificial Intelligence - by Max Wind
How can technology help the creation of art, is the big research topic her.
But maybe we're asking the wrong question. Maybe we should consider how we're going to entertain the Artificial Intelligence of the future.
In short: what will robots like? What will they be moved by? Or won't they like to be moved by us?
This idea has been developed by Max Wind in 2018 and 2019 in his book 'The artistic taste of Artificial Intelligence', building up to the performance 'Dear Lollipop' (2019)


ArtisticTastefront

KEYNOTE WORKSHOP 1/2 ARTISTIC RESEARCH

FAST AND FURIOUS- - THE NEED FOR SPEED IN MEDIA
a publication in:
Digital Stage and Experimentation
Manifestos, Artist statements, Rehearsals’ notes, Interviews 2017
Editor: Izabella PLUTA
Associated researchers: Hervé Guay, Simon Hagemann, Eugénie Pastor, Erica Magris, Maude Lafrance
Thanks to Henk Havens.
to be published 2017

INTERVIEW PAR JONATHAN CHATEL (UCL - Université Catholique de Louvain la Neuve)
to be published 2017

LE COCHON VIRTUEL
'Les Etudes Theatrales' de Louvain La Neuve 2014

DIGITALISATIE BLADMUZIEK
A mini-research into the the possibilities of digitising of the library of sheet music (Dutch)

INAUGURALE REDE - ALS DE GOLEM DANST MET DE ENGELEN
De invloed van technologie op de kunsten (Abstract van de inaugurale rede op 09 nov. 2015)
Technologische vooruitgang dient twee tegengestelde verlangens. Het verlangen van de ultieme controle over de werkelijkheid en het verlangen naar afstand tot diezelfde werkelijkheid. Het verlangen naar grip en verlichting. Het verlangen naar macht en virtualisering. Dat zijn oude verlangens, die al eeuwen leven in de mythes rond 'de golem' en de mythe van 'de engelen'.
De geschiedenis van de technologische vernieuwing laat zich lezen als een verhaal van steeds meer ingrijpen in de werkelijkheid, en tegelijkertijd als een terugtrekkende beweging uit die werkelijkheid. Elke technologische vooruitgang versterkt dat spanningsveld. En omdat digitale technologie met een  logaritmisch versnelling vooruit dendert, wordt die kloof in het verlangen pijlsnel groter. Bioproducten online bestellen met je iPad. De beelden van je trektocht door ongerept natuurgebied online bewaren in ‘the cloud’. Een actiegroep voor het behoud van een exotische, uitstervende diersoort op facebook…

De samenleving heeft behoefte aan nieuwe mythes waarrond ze de wijzigende structuren kan organiseren. Het zijn mythes die ons laten samenwerken - of het nu om een religie gaat, de mythe van de waarde van geld, de mythe van gerechtigheid, van democratie…
Kunstenaars leven in de dynamiek van de samenleving. Hun werk is ook onderhevig aan de dwang van technologische vooruitgang. Maar door een stap achteruit te zetten, afstand te nemen en kritisch te kijken naar een logaritmisch snel veranderende samenleving, kunnen ze nieuwe verhalen scheppen, nieuwe wegen tonen, nieuwe beelden, nieuwe mythes... Net zoals de beelden van engelen en de verhalen van de golem uit de middeleeuwen (en daarna) krachtige, tijdloze mythes toonden.

Omdat de computer onvermijdelijk beter wordt in alles wat objectief meetbaar is (dat is bijna een tautologie), wordt de skill van het creatieve denken, van het ongedachte bedenken... 'the unique selling point' van de mens. 
Kunst heeft niet alleen toekomst. 
Het is de toekomst.


EEN PLEIDOOI VOOR DIVERSITEIT
Lectoraten binnen Zuyd: van universiteit naar diversiteit. 2016
Zuyd biedt een zeer brede waaier van opleidingen aan, zowel op het niveau van bachelor als master. Achter die grote diversiteit aan opleidingen zit een nog grotere diversiteit aan beroepspraktijken met een zeer heterogene economische onderbouw. Elke opleiding op zich probeert een zo divers mogelijk publiek van studenten aan te spreken - zowel op vlak van culturele als socio-economische achtergrond. Die diversiteit (of diversiteit binnen de diversiteiten) is de grootste rijkdom van een hogeschool als Zuyd.
Elke opleiding hanteert een geheel eigen strategie en methodologie om op een relevante wijze haar studenten op te leiden tot de beroepspraktijk.
De Zuyd lectoraten willen binnen die heterogene opleidingen onderzoek uitvoeren en stimuleren, zowel bij docenten als studenten. Dat onderzoek wil relevant zijn voor en/of bijdragen aan de specifieke beroepspraktijk. Daarom hanteren de lectoraten binnen Zuyd zeer verschillende strategieën en methodologieën, aangepast op de structurele en inhoudelijke verschillen van de opleidingen en hun achterliggende (of voorop liggende?) beroepspraktijk. 
Die diversiteit aan lectoraten is een belangrijke rijkdom voor Zuyd. Bij het meten aan een ‘universele kwaliteitsstandaard’ dreigt die rijkdom weg te smelten tot statistische gemiddelden en trivialiteiten. Wat voor het ene lectoraat een bijzonder relevant criterium is, is betekenisloos of zelfs contraproductief voor een ander lectoraat. Een universele kwaliteitsstandaard werkt in die context als zwaartekracht: het leidt de lectoraten weg van de diversiteit in opleiding-specifieke methodologieën en verleidt tot het afvinken van targets die in de dagdagelijkse praktijk van de opleidingen helemaal niet zo ‘universeel’ zijn als op het eerste zicht kan lijken.
Laat dat een uitdaging zijn voor de lectoraten en hun onderzoek binnen de hogescholen in het algemeen, en binnen Zuyd in het bijzonder:
de weg te wijzen van universiteit naar diversiteit.