How Technology influences Art - a research group at the Maastricht Institute of Performative Arts - Zuyd

The Virtual Body
Deze programmalijn zet het werk verder dat opgestart werd in het sia raak programma rond het virtuele lichaam (2010-2012). Het breidt haar blikveld uit tot het virtuele, hybride en/of maakbare lichaam in de kunsten. Hoe besmet technologie de aanwezigheid en perceptie van het lichaam in de kunsten.
Deze programmalijn wil die nieuwe ontwikkelingen in kaart brengen, stimuleren en bevragen.
RapidWeaver Icon

Made in RapidWeaver